Становище на „Витоша ски” АД по повод манипулативна информация, изнесена на прес-конференция на „еколози”

За пореден път „екоактивисти” от „Зелени балкани” атакуват проекта на „Витоша ски” АД за обновновяването и модернизирането на съществуващата туристическа и ски зона Алеко на Витоша без да приложат нито едно конкретно доказателство. Въпреки многократното повтаряне, че „Витоша ски” АД е нарушител остава необясним фактът, защо техният изтъкнат активист Тома Белев, директор на ПП „Витоша” и същевременно председател на УС на „ Зелени Балкани” не е съставил и един акт за нарушение.

Еколозите заплашват, че отново ще сезират Европейската комисия, като за пореден път се опитват да спрат инвестиционен проект, изпълнен съгласно изискванията на закона. Дискредитирайки България, отново ще изкарат пари за себе си и този път пак в ущърб на българското общество. Не се смущават да заплашват новото българско правителство и Столична община, че ще спрат проекти за стотици милиони евро.

Въпреки че от три месеца водим разяснителна кампания отново представяме резюме на проекта.

Според действащия в момента план за управление на Природен парк Витоша площта на зоната за спорт и туризъм на Алеко е 217 хектара. Новият подробен устройствен план предвижда да използва само 153 хектара от тази площ, което е с 32% по-малко от сега съществуващата зона и 0,6% от общата площ на ПП Витоша.

Планът за управление на природен парк Витоша, който регулира дейностите в района, препоръчва да се подобри логистиката и транспортната достъпност до планината. Размерът на таксите, които „Витоша ски” АД винаги стриктно плаща са по държавно определена тарифа. Абсурдно звучи твърдението, че трябва да плащаме такси за собствените си съоръжения – лифтове и влекове.

В момента в зона Алеко съществуват общо 9 лифта плюс Симеоновският кабинков лифт и Драгалевският лифт. Според новия устройствен план броят им няма да се променя, като дължината им ще се увеличи с три км. Това ще стане, за да има по-добра комуникация между пистите и лифтовете.

Схемите на съществуващата туристическа и ски зона Алеко и на проектираната туристическа и ски зона ясно показват, че трасетата на лифтове се запазват.

Съществуващите хотели ще се реновират, като абсолютно се забранява ново строителство. Ще се изгради инсталация за изкуствен сняг и пунктове за изхранване на туристите. Ще се създаде учебен център със съоръжения за начинаещи.

Необяснимо остава за нас поведението на някои т.нар. екологични организации и коалиции, които за пореден път целенасочено атакуват Витоша ски АД. Техни представители присъстваха и участваха на публичното обсъждане на новия план за туристическа и ски зона Алеко. Водени от интересите на българските граждани и на обществото да имат добра среда за спорт и отдих, очакваме екоорганизациите да се придържат към конструктивно сътрудничество, а не безцелна конфронтация. В противен случай си запазваме правото да изпитваме съмнения.

Георги Бобев

Председател на УС Витоша ски АД